#WOT 38: Rituelen

0      0

Is het uit liefde voor muziek begonnen? Herkende mijn jeugdige onrust een metgezel in het geluid van drie gitaren en een drumstel? Of was er in mij een leegte aan het groeien die mijn ouders niet wisten te vullen? Als tienjarige wist ik het antwoord op deze vragen natuurlijk niet, sterker nog, ik was niet […]

#WOT 28: Joker

0      0

De maatschappelijke ladder was in de jaren tachtig bij maatschappijleer nog een kernbegrip. Het onderricht in de kennis van cultuur en maatschappelijk leven was terechtgekomen bij net afgestudeerde sociale wetenschappers, waardoor het vak een linkse draai kreeg en reflectie op de eigen socialisatie het voornaamste doel werd. Bewustwording van de plaats die iemand innam in […]

#WOT 36: Pauze

0      0

Het zal niet de bedoeling van de studiefinanciering geweest zijn, maar mijn studententijd was eigenlijk de eerste grote pauze in mijn leven. Natuurlijk had ik daarvoor al vele uren speelkwartier achter de rug, op de middelbare school ingewisseld voor een kleine pauze van vijf minuten om tussen de lessen door even naar het toilet te […]

Scroll Up