#WOT 21: Litanie

0      0
Lourdes - foto uit eigen archief

Precies honderd jaar na het herstellen van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland ben ik geboren. Met dit herstel begon de periode van katholieke emancipatie die aan de basis stond van de verzuiling, de situatie waarin levensbeschouwelijke groepen strikt van elkaar gescheiden werden. Mijn wieg stond dus midden in het Rijke Roomse Leven en natuurlijk werd […]

#WOT 20: Verpieteren

0      0

Sommige woorden of uitdrukkingen zijn onlosmakelijk verbonden met één persoon of een klein groepje. Lullo hoort bij de acteurs van Jiskefet, zoals pollens bij Barend Servet hoort en Wat goeééééd! bij Martien Meiland. In de Nederlandse politiek behoort de datsja voorlopig toe aan ex-minister van buitenlandse zaken Halbe Zeilstra. Bij At your service! zien we […]

#WOT 19: Vrijheid

2      2

Acht weken lang had ik geen winkel bezocht en was zelfs niet in de buurt van het winkelcentrum geweest. Tweemaal was ik naar een tuincentrum gereden, maar zag bij de ingang al dat het er druk was, de parkeerplaats stond vol en ik maakte rechtsomkeer. Naast een enkel autoritje, om te genieten van de lente, […]

Scroll Up