#WOT 7: Doorzetten

Een blauwe maandag ben ik lid geweest van turnvereniging St. Paul in Dordrecht. Misschien dat ik net in de eerste klas van de lagere school zat en dat de vrije woensdagmiddag zinvol ingevuld moest worden, want ik kan me niet herinneren dat ik zelf nu zo graag wilde. Mijn broer misschien wel, en wellicht ben […]

Tante

Nog geen week na haar geboorte vonden in Amsterdam de eerste razzia´s plaats, waarbij bijna vierhonderd Joodse mannen werden opgepakt en die de aanleiding vormden tot de Februaristaking van 1941. Mijn tante is een echt oorlogskind dus, en in haar voornaam Juliana draagt zij een kleine verzetsdaad met zich mee. Kroonprinses Juliana zat veilig in […]

#WOT 6: IJs en weder

De winterweek ging zoals hij kwam, in code rood. Tussen sneeuwjacht en ijzel leefde Nederland een paar dagen op, want eindelijk was er buitenshuis weer iets te doen. Het ijs, dat eerst door de sneeuw leek te verpieteren, groeide snel genoeg aan om de schaatsen uit het vet te halen en te hopen op een […]

Scroll Up