#WOT 21: Litanie

Lourdes - foto uit eigen archief

Precies honderd jaar na het herstellen van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland ben ik geboren. Met dit herstel begon de periode van katholieke emancipatie die aan de basis stond van de verzuiling, de situatie waarin levensbeschouwelijke groepen strikt van elkaar gescheiden werden. Mijn wieg stond dus midden in het Rijke Roomse Leven en natuurlijk werd […]

#WOT 44: Papier

creativesignature / Pixabay

Bureaucratie en papier zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In A4-bakjes, ordners, hangmappen en ladekasten wordt ieder formulier dat wij invullen, worden alle gegevens die wij de overheid verstrekken zorgvuldig bewaard. En als deze archieven in een database worden omgezet, verandert de papieren bureaucratie in een digitale. Mijn eigen toetreding tot de nationale bureaucratie zal ongetwijfeld […]

#WOT 11: Pi

Tama66 / Pixabay

In mijn katholieke jeugd was ik omringd door heiligen. Mijn doopvont stond in de katholieke kerk aan de Zuiderhaven van Harlingen, genoemd naar de aartsengel Michaël, en mijn doopnamen kreeg ik van Stephanus, de eerste martelaar, en Paulus, de apostel en prediker. Op de St. Jozefschool deed ik mijn eerste communie in de parochiekerk van […]

Scroll Up