#WOT 40: Mondkapje

Foto uit eigen archief

Het gedicht Herinnering aan Holland schreef Hendrik Marsman in 1936 aan de kust van de Middellandse Zee en het werd in 2000 gekozen tot gedicht van de eeuw. Het Nederlandse landschap en de Nederlandse strijd tegen het water waren het oer-Hollandse thema. Het is een wonder dat de bijna versleten openingszin nog steeds een fris […]

#WOT 37: Drommels

Signaalwoorden horen bij begrijpend lezen, omdat ze het verband kunnen aangeven tussen zinnen of alinea´s. Er zijn signaalwoorden die een tijd aangeven, een opsomming aankondigen, tegenstellingen markeren en overeenkomsten of vergelijkingen aangeven. Ze kunnen toelichten of een voorbeeld laten volgen en met evenveel gemak geven ze zowel oorzaak/gevolg als doel/middel aan. Ze gaan schaamteloos vooraf […]

#WOT 28: Joker

De maatschappelijke ladder was in de jaren tachtig bij maatschappijleer nog een kernbegrip. Het onderricht in de kennis van cultuur en maatschappelijk leven was terechtgekomen bij net afgestudeerde sociale wetenschappers, waardoor het vak een linkse draai kreeg en reflectie op de eigen socialisatie het voornaamste doel werd. Bewustwording van de plaats die iemand innam in […]

Scroll Up