#WOT 28: Joker

De maatschappelijke ladder was in de jaren tachtig bij maatschappijleer nog een kernbegrip. Het onderricht in de kennis van cultuur en maatschappelijk leven was terechtgekomen bij net afgestudeerde sociale wetenschappers, waardoor het vak een linkse draai kreeg en reflectie op de eigen socialisatie het voornaamste doel werd. Bewustwording van de plaats die iemand innam in […]

#WOT 33: Warmhartigheid

De zomervakantie was nu echt uitgebroken, buiten kwam het kwik dagelijks boven de dertig graden en het inwonertal van onze gemeente was aanzienlijk gedaald. Van de caravans die een week geleden nog aan een stekker voor een tuinhek of voordeur stonden, waren inmiddels alle pootjes op campings in binnen- en buitenland uitgedraaid. Het was stil […]

#WOT 33: Zwoel

De temperatuur in de woonkamer is inmiddels opgelopen tot 29,5 graden en dit lijkt mij een goed moment om de gemeentelijke brief over de warmtesafari eens aandachtig door te nemen. Een thermograaf heeft namelijk een warmtefoto van ons huis gemaakt en in de brief kan ik het rapport met de warmtefoto vinden, naast een gratis […]

Scroll Up