#WOT 37: Drommels

Signaalwoorden horen bij begrijpend lezen, omdat ze het verband kunnen aangeven tussen zinnen of alinea´s. Er zijn signaalwoorden die een tijd aangeven, een opsomming aankondigen, tegenstellingen markeren en overeenkomsten of vergelijkingen aangeven. Ze kunnen toelichten of een voorbeeld laten volgen en met evenveel gemak geven ze zowel oorzaak/gevolg als doel/middel aan. Ze gaan schaamteloos vooraf […]

#WOT 38: Rituelen

Is het uit liefde voor muziek begonnen? Herkende mijn jeugdige onrust een metgezel in het geluid van drie gitaren en een drumstel? Of was er in mij een leegte aan het groeien die mijn ouders niet wisten te vullen? Als tienjarige wist ik het antwoord op deze vragen natuurlijk niet, sterker nog, ik was niet […]

#WOT 28: Joker

De maatschappelijke ladder was in de jaren tachtig bij maatschappijleer nog een kernbegrip. Het onderricht in de kennis van cultuur en maatschappelijk leven was terechtgekomen bij net afgestudeerde sociale wetenschappers, waardoor het vak een linkse draai kreeg en reflectie op de eigen socialisatie het voornaamste doel werd. Bewustwording van de plaats die iemand innam in […]

Scroll Up