#WOT 28: Joker

De maatschappelijke ladder was in de jaren tachtig bij maatschappijleer nog een kernbegrip. Het onderricht in de kennis van cultuur en maatschappelijk leven was terechtgekomen bij net afgestudeerde sociale wetenschappers, waardoor het vak een linkse draai kreeg en reflectie op de eigen socialisatie het voornaamste doel werd. Bewustwording van de plaats die iemand innam in […]

#WOT 36: Pauze

Het zal niet de bedoeling van de studiefinanciering geweest zijn, maar mijn studententijd was eigenlijk de eerste grote pauze in mijn leven. Natuurlijk had ik daarvoor al vele uren speelkwartier achter de rug, op de middelbare school ingewisseld voor een kleine pauze van vijf minuten om tussen de lessen door even naar het toilet te […]

#WOT 35: Bonnefooi

Mensen die mij kennen zullen niet gauw zeggen dat ik een spontaan iemand ben. Dat heb ik heel lang jammer gevonden, want ik had het idee dat spontane mensen meer maatschappelijk aanzien hadden en hierdoor hoger op de sociale ladder stonden. Mijn aarzelende gedrag fungeerde als een glazen plafond en daarnaast dacht ik dat ik […]